Ettevõtja — anna halduskoormuse vähendamisele hoogu juurde!


Teata andmete topeltküsimisest


Statistikaamet on igal aastal püüdnud vähendada ettevõtete aruandluskoormust. Kasutame statistika tootmiseks enam kui 100 riikliku andmekogu (registri) andmeid, eeltäidame küsimustikke registritest saadud andmetega, igal aastal oleme vähendanud nende ettevõtete arvu, kes Statistikaametile andmeid esitavad (eelmise aastaga võrreldes on tänavu aruandluskohustusega ettevõtteid 20 000 võrra vähem). Oleme ellu viinud Statistikaameti nullbürokraatia projekti käigus erialaliitudelt saadud ettepanekuid ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks. Tänavu palga- ja tööjõunäitajate kogumisel rakendunud „Aruandlus 3.0“ on samm ettevõtete halduskoormuse vähendamiseks.

Loodame, et ettevõtjad on neid muutuseid märganud. Nüüd tahame halduskoormuse vähendamisele hoogu juurde anda ja kutsume ettevõtjaid Statistikaametile teatama, kui oleme ettevõtte tegevuse kohta küsinud andmeid, mida olete viimase 12 kuu jooksul riigile juba esitanud.

Andmete uuesti küsimine ei ole see, kui

  1. viimase 12 kuu jooksul esitatud andmed on Statistikaameti küsimustikus eeltäidetuna;
  2. mõõdetav ajaperioodi erineb;
  3. andmete detailsus erineb (nt EL-i lähetatud kauba maksumuse alusel ei saa järeldada kaubagruppi ega -kogust);
  4. definitsioon erineb (nt brutokuupalk ja töötasu väljamakse on erineva sisuga).

Näites palume ära märkida:

  1. millises Statistikaameti küsimustikus olev küsimus kattub juba riigile esitatud andmetega
  2. register või asutus, kellele samu andmeid esitati.

Mida täpsem on viide, seda kiiremini saab Statistikaamet allika kasutusele võtta.

Ootame ettevõtjate tagasisidet 31. juulini 2018 (k.a).

Kõikide osalejate vahel loosime välja 100 kogumikku „Eesti Vabariik 100. Statistiline album“.
Saadud info analüüsi tulemustest annab Statistikaamet teada 2018. aasta septembris. Kasutame ettevõtjatelt saadud infot 2019. aasta küsimustike analüüsiks ja uute andmeallikate väljaselgitamiseks ning kasutuselevõtuks.

Nimi
Ettevõte
E-post
Millises Statistikaameti küsimustikus olev küsimus kattub juba riigile esitatud andmetega?

Register või asutus, kellele samu andmeid esitati.

Kommentaar